שירותי תחבורה ציבורית זמינים ונוחים:
31,33,43,55,56,556, 61,62,63,64,65,67,104, 134,135,168,278,256, 473,472,427,599,957

סמיכות לתחנת ה”קו הסגול” באלוף שדה / צומת כפר המכביה.